Partizánske » Priestory Partizánske » Priestor pre výrobu »

Predaj komerčný objekt v Partizánskom

Predaj komerčný objekt v Partizánskom


299 000,00 EUR
327,13 EUR/m2

Kategória: Priestor pre výrobu - Predaj

Lokalita: Partizánske - Partizánske
(Priestor pre výrobu - Partizánske)

Úžitková plocha: 914 m2

Dátum aktualizácie: 17.4.2019

Identifikačné číslo: 2143373

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Century 21 Realprogres Vám ponúka na predaj komerčný objekt- priemyselný areál v Partizánskom. Areál sa nachádza v intraviláne mesta Partizánske (Trenčiansky kraj). Celková výmera areálu je 8371 m2, z čoho je 914 m2 zastavaných stavbami. Celý areál je oplotený pletivovým oplotením výšky 220 cm, postaveným v rokoch 1996-1997. V areáli sa nachádzajú celkovo 4 samostatné stavebné objekty a betónová odstavná plocha o výmere cca 250 m2. Okrem toho je 80% zostávajúcich plôch (cca 650 m2) je vyštrkovaná zhutnená plocha. Areál sa nachádza vo vzdialenosti cca 2,4 km od štátnej cesty I/64 Topoľčany / Nováky a cca 1,2km od centra mesta Partizánske (MsÚ). 120km od hlavného mesta Bratislava. Podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie mesta nie je prevádzka v areáli v rozpore s týmto dokumentom. Areál je zo severozápadnej strany ohraničený záhradkárskou osadou a riekou Nitrou, z východnej strany lesnou cestou a lesným masívom, z južnej strany lesom. Prístup do areálu je po miestnej asfaltovej komunikácii, ktorá končí pred vstupom do areálu. V rokoch 1995 – 2000 bola realizovaná v areáli generálna rekonštrukciu všetkých stavebných objektov a areál bol napojený novými prípojkami na všetky inžinierske siete. NAPOJENIE AREÁLU NA INŽINIERSKE SIETE: Areál je napojený na všetky dostupné inžinierske siete, ktoré sa v meste nachádzajú, okrem diaľkového zásobovania teplom. Zemný plyn - V tesnej blízkosti areálu je STL plynovod, z ktorého je do areálu vedená 6/4“ prípojka. V oplotení je umiestnené meranie a regulátor tlaku. Všetky objekty v areálu sú napojené na NTL rozvod plynu. Vodovod- sa nachádza cca 15 m od areálu ( potrubie PVC pr.110 mm) a do areálu je vedená samostatná prípojka PE pr. 6/4“ s meraním v samostatnej vodomernej šachte. El. energia - v areáli sa nachádza vzdušná trafostanica v majetku ZsEZ o výkone 300kVA, z ktorej je zásobovaný celý areál. Na trafostanici je min. 50% výkonová rezerva. Kanalizácia - Soc. zariadenie je odkanalizované do septiku. Ostatné objekty nie sú odkanalizované a ich prípadné odkanalizovanie je možné riešiť cez ČOV s vyústením do odľahčovacej stoky v správe ZsVAK, ktorá sa nachádza cca 5 m od juhozápadnej hranice areálu. Telefón / Internet - Prípojka na pevnú linku Telekom Komunikácia - miestna komunikácia 8,0/40 je ukončená pred vstupom do areálu. STAVEBNÉ OBJEKTY: Administratívno-sociálna budova Výmera 102 m2. Jednopodlažný, nepodpivničený objekt so sedlovou strechou. Celková rekonštrukcia stavby bola vykonaná v roku 1996 , kde z pôvodnej stavby zostali len základy a ostatné konštrukcie boli na novo vystavané. Obsahuje 2ks kancelárií so samostatným vstupom a soc. zariadením pre administratívu, šatne pre cca 30 mužov a sociálne zariadenie pre rovnaké množstvo so samostatným vstupom. Objekt je vykurovaný samostatným plynovým kotlom na zemný plyn. V tomto kotly sa pripravuje aj TUV. Systém vykurovania je teplovodný s telesami KORAD. Ústredné kúrenie a plynofikácia objektu boli zrealizované v roku 1997.Kancelárie sú zariadené nábytkom vyrobeným na mieru. Prevádzková budova Výmera 771 m2. Jednopodlažný, nepodpivničený objekt so sedlovou strechou. Stavbu možno rozdeliť do 4-och samostatných celkov. Rekonštrukcia a dostavba stavby bola vykonaná v rokoch 1996 –1998.Pôvodná a zrekonštruovaná stavba je dielňa (využívaná ako kováčňa a zámočnícka dielňa) s vykurovaním gamatkami, odvetranou vyhňou a potrebnými rozvodmi NN, zemného plynu. Súčasťou tejto dielne je aj pristavaný skladový priestor. Pôvodný a zrekonštruovaný je nezateplený sklad, ktorý bol využívaný aj ako garáže pre 4 ks nákladných áut. Prístavba skladu technických plynov pre cca 500 ks plynových fliaš technických plynov. Objekt má certifikáciu od TS SR a požiarnikov na uvedenú činnosť. Súčasťou tejto prevádzky sú aj kancelária pre skladníka/technika, ktoré sú prístupné samostatným vchodom a vykurované gamatkami. Prístavba garáží pre 5 ks nákladných automobilov. Hospodárska budova Výmera 41 m2. Jednopodlažný, nepodpivničený objekt so sedlovou strechou, polovica zateplená s vykurovaním gamatkami. Objekt je nateraz využívaný ako zverinec pre strážnych psov a sklad pre správcu areálu. Pozemok so základmi pre možný rodinný dom Pri kúpe areálu bol súčasťou areálu aj rodinný dom správcu. V roku 1997 sa začala realizovať rekonštrukcia tejto stavby. Pri prácach sa zistili na objekte také závady, že bol odstránený a na základe vydaného nového stavebného povolenia bola začatá novostavba rodinného domu. Z novostavby boli zrealizované základy a prípojky všetkých inžinierskych sietí. Stavebné povolenie v prípade potreby je nutné obnoviť. Ostatné stavby a objekty V areáli sa nachádza aj umývacia rampa pre nákladné vozidlá s kopanou studňou pr. 200 cm hlbokou cca 12 m. Rampa a studňa nebola doteraz rekonštruovaná a preto nevyhovuje terajším predpisom. Technicky je v dobrom stave a odpadové vody je možné po osadení ČOV odviesť do odľahčovacej stoky kanalizácie , ktorá sa nachádza cca 5 m od hranice areálu. V areáli sa rovnako nachádza aj betónová plocha. K

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Century21Realprogres

Farská č.35, Nitra
0907 Kliknite TU!

Maklér:

JUDr. Ingrid Vargová
0917 Kliknite TU!